Platobné a dodacie podmienky

 

 

1.         Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

a)    online platba kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron,

b)   bankovým prevodom, alebo

c)    priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho,

d)   dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru.

2.         Za úhradu Ceny spôsob a) , b) si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná spôsobom c), si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

3.         Dobierka  spôsob d) je navyše spoplatnená sumou 1,50 €. Táto suma je uvedená v nákupnom košíku pri uskutočňovaní objednávky.

4.         Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

5.         Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

6.         Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 20 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 20 pracovných dní od uzavretia zmluvy podľa čl. III bod 12 týchto VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.

7.         Predávajúci  sa zaväzuje dodať Tovar označený ako „NA OBJEDNÁVKU, v lehote uvedenej individuálne v popise daného tovaru a spotrebiteľ uskutočnením objednávky s touto dobou súhlasí

8.         Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

9.         Spotrebiteľ si môže vybrať tieto spôsoby dodania objednaného Tovaru

a)      doprava kuriérskou spoločnosťou priamo na vybranú adresu spotrebiteľa

b)   dodaním na výdajné miesto spoločnosti Packeta, s.r.o., ktoré si spotrebiteľ zvolí v košíku

c)    osobným odberom v sídle spoločnosti Cottbuská 1366/1, 040 23 Košice. V tomto prípade nie je možná platba na dobierku.