Náučné hračky a pomôcky

Vzdelávacie hračky resp. náučné hračky majú spĺňať dve funkcie. Majú poslúžiť na hranie a zároveň majú deti aj niečo naučiť.  Prevažnú väčšinu našich produktov tvoria magnetické hračky pre deti, pretože sú interaktívne a pomáhajú deťom rozvíjať sa. Ich použitie je skutočne variabilné a dieťa si samo môže zvoliť, ako sa s nimi zabaví.

Naše vzdelávacie pomôcky vychádzajú z princípov montessori, ktoré urýchľujú rozvoj dieťaťa, učia ho samostatnosti,  riešeniu problémov, rozvíjajú kreatívne a logické myslenie. Samotné použitie magnetiek podporuje takisto jemnú motoriku malých detí.

Ak prepojíte naše magnetické hračky a magnetické tabule dáte deťom priestor neskutočných možností. Môžu kombinovať magnetky, s písaním či kreslením. Učiť sa môžu oveľa zábavnejšou formou, ako nudné písanie do zošita.  A za mňa ako mamu, je najväčšou výhodou, že ak sa aktuálne dieťa s danou hračkou nehrá, nie je rozhádzaná po celej izbe. Jednoducho čaká na stene, kým sa k nej znovu vráti.