Motivačné tabuľky pre deti

Ak vaše deti, z rôznych dôvodov odmietajú vykonávať určité činnosti, skúste využiť motivačné tabuľky. Či už doma využijete nejaký odmeňovací systém, tabuľku povinností, hodnotiacu tabuľku alebo tabuľku dobrého správania, cieľom bude vždy to isté. Motivovať  deti vykonať požadovanú činnosť zábavnejšou formou a vyhnúť sa stresovej ceste pre obe strany.

Motivačná tabuľka pre deti má okrem motivácie aj mnoho ďalších výhod. Najmenším deťom dáva niečo hmotné, dodáva istotu vo veľkom svete. Malé deti radi robia to, čo poznajú. U starších detí rozvíja samostatnosť a zodpovednosť.

Všetky druhy motivačných tabuliek vám môžu úžasne pomôcť, avšak je potrebné ich využívať správne. Dostatočne odkomunikovať s deťmi na čo slúžia, aby obe strany vedeli čo očakávať.