Učenie hrou

Mechanické učenie sa za stolom (bifľovanie) nie je pre deti ani zábavné a vo väčšine prípadoch nie je ani účinné. Deti sú z toho iba otrávené a výsledkom bude, že učenie ako také nebudú mať veľmi v obľube. Čo takto vyskúšať učenie (napr. násobilky) nenásilnou a pre deti zábavnou formou? Jednoducho učenie hrou. Pomocou jednoduchých hier a pomôcok sa deti učia oveľa rýchlejšie a dlhodobo

Naše hravé učebné pomôcky alebo inak povedané náučné hračky sa snažíme zostavovať tak, aby ich použitie nebolo jednotvárne. Dá sa s nimi pracovať rôznymi spôsobmi, čím podporujú aj kreatívne myslenie nielen vašich detí, ale aj to vaše :).  Naše vzdelávacie pomôcky vychádzajú z princípov montessori, ktoré urýchľujú rozvoj dieťaťa, učia ho samostatnostiriešeniu problémov, rozvíjajú kreatívne a logické myslenie.